top of page

Nastavení/ Optimalizace HR procesů

Audit HR procesů

 • co přinášejí za hodnotu, jak efektivně fungují a doporučení k jejich úpravě - quick wins i strategické změny

 • první krok ve vzájemné spolupráci

Optimalizace či nastavení HR procesů

 • audit HR procesů

 • strategie úprav procesů

 • dotažení navrhovaných úprav
  z auditu HR procesů do života ve spolupráci s vašimi zaměstnanci

 • zaučení kolegů na nové postupy
  a nástroje

Hodí se pro:

 • nalezení finančních a kapacitních úspor v personalistice

 • vylepšení zaměstnaneckého zážitku se zaměstnavatelem

 • snazší řízení personálních procesů

 • když jako majitel firmy vím, že chci změnu a chci stanovit správné HR priority

 

Nábor spolupracovníků

Nábor nováčků

 • definování personální potřeby

 • tvorba inzerátů, publikace tam, kde to dává smysl, případné vyhledávání a aktivní oslovení

 • třídění kandidátů (vč. inteview) a doporučení těch nejvhodnějších

Nedržíme vlastní databázi kandidátů

Hodí se pro:

 • když nenabíráte pravidelně

 • v minulosti jste učinili špatnou zkušenost s volbou

 • nebo jen nemáte čas či kapacitu pokrýt množství náborů, které plánujete

Specifické HR programy, systémy, iniciativy

Můžete mít zájem některou oblast personalistiky pokrýt programem,  systémem, iniciativou s jasným zadáním

 • Analýza situace a jasné vydefinování cíle aktivity

 • Návrh obsahu a optimálního harmonogramu realizace

 • Výběr realizátorů programu

 • Spuštění programu

 • Průběžná revize

... ostatní závisí na konkrétním zaměření programu

Hodí se pro:

 • vzdělávací dotační projekty např. z evropských fondů

 • zavádění nových informačních systémů

 • rozjetí nové personální agendy (např. struktura benefitů)

 • cílené strategické rozvojové programy (managementu, klíčových zaměstnanců...)

 • nastavení brandu zaměstnavatele

Naše HR

Plný či částečný outsourcing HR služeb

 • Nastavení a udržování základních HR procesů (úplné sady HR služeb pro vaši firmu: personální a mzdové zajištění, zajištění náboru, inzerce, adaptace, příprava a realizace rozvojových aktivit, kariérní cesty zaměstnanců, nastavení vhodných motivačních nástrojů, správa benefitů, odměňování...)

Hodí se pro:

 • Menší společnosti, které chtějí posunout svoji personalistiku na vyšší úroveň (Máte jisté administrativní zázemí a vaši zaměstnanci dostávají pravidelně mzdu? Za HR toho může být mnohem více. Dle zkušeností Humanly právě tyto aktivity přispívají k dalšímu růstu firmy)

 

Podpůrné služby

Koučink, facilitace, organizační systemické konstelace, HR mentoring

 • Obvykle bývají přirozenou součástí jiných nabízených služeb a často vyplývají ze situace

 • V průběhu spolupráce na úrovni firmy můžeme dospět do bodu, kdy pro tým nebo pro některé z členů týmu může být vhodný právě koučink či organizační systemické konstelace

 • V rámci koučinku je mi blízký tzv. Gestalt koučink, který vedle klasických koučovacích technik pracuje s energií, kterou do dané aktivity dotyčný vkládá

bottom of page