top of page

Nastavení/ Optimalizace HR procesů

Audit HR procesů

 • co přinášejí za hodnotu, jak efektivně fungují a doporučení k jejich úpravě - quick wins i strategické změny

Optimalizace či nastavení HR procesů -

 • strategie úprav procesů

 • dotažení navrhovaných úprav
  z auditu HR procesů do života ve spolupráci s vašimi zaměstnanci

 • zaučení kolegů na nové postupy
  a nástroje

Hodí se pro:

 • nalezení finančních úspor v personalistice

 • vylepšení zaměstnaneckého zážitku se zaměstnavatelem

 • snazší řízení personálních procesů

 

Nábor spolupracovníků

Nábor nováčků:

 • definování personální potřeby

 • tvorba inzerátů, publikace tam, kde to dává smysl, případné aktivní oslovení

 • třídění kandidátů (vč. inteview) a doporučení těch nejvhodnějších

Nedržíme vlastní databázi kandidátů

Hodí se pro:

 • když nenabíráte pravidelně

 • v minulosti jste učinili špatnou zkušenost s volbou

 • nebo jen nemáte čas či kapacitu pokrýt množství náborů, které plánujete

Specifické programy

Můžete mít zájem některou oblast personalistiky pokrýt programem,  systémem, iniciativou s jasným zadáním:

 • Analýza situace a jasné vydefinování cíle aktivity

 • Návrh obsahu obsahu a optimálního harmonogramu realizace

 • Výběr realizátorů programu

 • Spuštění programu

 • Průběžná revize

... ostatní závisí na konkrétním zaměření programu

Hodí se pro:

 • vzdělávací dotační projekty např. v evropských fondů

 • zavádění nových informačních systémů

 • rozjetí nové personální agendy (např. struktura benefitů)

 • cílené strategické rozvojové programy (managementu, klíčových zaměstnanců...)

Naše HR

Nabídka "Naše HR" znamená nastavení a udržování základních HR procesů, tj. úplnou sadu HR služeb pro vaši firmu (personální a mzdové zajištění, zajištění náboru, inzerce, adaptace, příprava a realizace rozvojových aktivit, kariérní cesty zaměstnanců, nastavení vhodných motivačních nástrojů...)

Hodí se pro:

 • Menší společnosti, které chtějí posunout svoji personalistiku na vyšší úroveň (Máte jisté administrativní zázemí a vaši zaměstnanci dostávají pravidelně mzdu? Za HR toho může být mnohem více. Dle mé zkušenosti teprve právě tyto aktivity umožní další růst firmy)

 

Podpůrné služby

Koučink, facilitace, organizační systemické konstelace:

Obvykle bývají přirozenou součástí jiných nabízených služeb a často vyplývají ze situace.

V průběhu spolupráce na úrovni firmy můžeme dospět do bodu, kdy pro tým nebo pro některé z členů týmu může být vhodný právě koučink či systemická konstelace. 

V rámci dodávky uplatňuji dle situace tzv. Gestalt koučink, který vedle klasických koučovacích technik pracuje s energií, kterou do dané aktivity dotyčný vkládá.

bottom of page